สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด สอ. กปน.

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่ 1 :ถ้าสมาชิกจะโอนเงินชำระหนี้ หรือ ฝากเงิน โดยไม่ต้องไปที่ สอ.กปน. จะได้ไหม
คำตอบที่ 1 :ได้ค่ะ โดยวิธีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด
เลขที่บัญชี 080 – 1 – 00900 – 6